top of page
De-Sportanen-home.jpg

Beleid locatie A.S.C.

Bij De Sportanen hebben wij in ons beleid in het bijzonder aandacht voor kinderen in beweging en sociale interactie. Daarnaast staan de medewerkers tijdens de kinderopvang betrokken op het veld en wordt er niet slechts toegekeken vanaf de zijkant. Kinderen krijgen bij ons de ruimte om te leren door te bewegen, uit te proberen en te ervaren. We leren kinderen de vaardigheden die nodig zijn om vriendjes te maken, samen te spelen, en om zich persoonlijk te ontwikkelen. Onze beleidsplannen verduidelijken dit. Deze beleidsplannen zijn te lezen door verder te klikken op uw gewenste beleid.

Pedagogisch Beleid

Het Pedagogisch Beleidsplan verwoordt van een kinderopvangorganisatie de pedagogische ideeën die zij gebruikt in omgang met kinderen. Een pedagogisch beleidsplan moet voldoen aan een aantal criteria die de wet kinderopvang verplicht. In ons beleid gaan wij ook in op de ontwikkeling van uw kind, zowel persoonlijk als sociaal.

Inspectierapport

Via de onderstaande knop kunt u het inspectierapport van De Sportanen downloaden. In dit document treft u het onderzoek dat is gedaan, maar ook de observaties en bevindingen, getoetste inspectie-items, gegevens voorziening, gegevens toezicht en een bijlage van de zienswijze houder kindercentrum.

bottom of page